Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ...

Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά να η επιβεβαίωση!

Με την τροποποίηση  στο άρθρο 20 παρ. 4. Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».--
Διαβάστε την τροπολογία εδώ

Ουσιαστικά λοιπόν, με την τροπολογία αυτή ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ την ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αφού παρέχεται η δυνατότητα στην εκδούσα αρχή της απόφασης να αυτοεξαιρείται από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Και από όσο είδαμε υπήρξε διαβούλευση -για να τηρούμε και το τυπικό- μιας μέρας...
Και μετά μιλούν για μεταρρυθμίσεις; Αυτοί που γκρεμίζουν όλα όσα με επίπονες προσπάθειες και κόπο κατάφερε να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση Παπανδρέου; Αυτή θα είναι η Νέα Ελλάδα του Σαμαρά; Κι ο αντιπρόεδρός του συμφωνεί με αυτή την...επιστροφή στο παρελθόν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που περιέχουν υβριστικές λέξεις και εκφράσεις θα αποσύρονται. Παρακαλούμε να αφήνεται τις θέσεις και τις απόψεις σας, αλλά χωρίς χαρακτηρισμούς και υβρεις.